INFORMACIJE O ŠOPU

Kompanija PUD „DLS“  d.o.o  je putem internet stranice na domeni www.shopdls.ba  prezentirala proizvode koje nudi u svom programu poslovanja.  Prozvodi prezentirani na stranici služe u svrhu informisanja o istim, kao i za uslugu online kupovine i transkacija te upravljanje sadržajem stranice.  Na domeni www.shopdls.ba definisani su uslovi i pravila prodaje i kupovine proizvoda u online prodavnici kompanije PUD DLS do.o. 

 Uslovi korištenja su usaglašeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine i po međunarodnim standardima online poslovanja. Prije korištenja PUD DLS d.o.o. online trgovine svaki posjetitelj treba da pročita uslove korištenja i da ih prihvati. Ukoliko se posjetitelj iz nekog razloga ne slaže sa uslovima korištenja online trgovine treba da se suzdrži od korištenja iste, ili eventualno da obavjesti tim za podršku o svim mogućim nedostacima ili greškama na br. +38732 833 238 ili na e-mail adresu info@shopdls.ba  

 Radno vrijeme online trgovine kompanije DLS je svaki dan u godini (0-24h). Pravo na pristup online trgovini ima svako lice koje posjeduje jedan od općepoznatih Internet pretraživača poput (Chrome-a, Internet explorer-a). Kupovinu u PUD DLS d.o.o. online trgovini može vršiti svako lice koje se upozna sa uslovima korištenjima i prihvati ih. Pristup PUD DLS d.o.o. online trgovini, radi ažuriranja podataka, obnavljanja stranice ili nekih drugih tehničkih problema, može biti privremeno onemogućen. 

 Cijene proizvoda prezentiranih na www.shopdls.ba su u BAM valuti uz koje se dodatno računa PDV. Ponuđeni proizvodi na PUD DLS d.o.o. online shop platformi zbog svoje prirode se  prvenstveno rade po narudžbi. Ponuda proizvoda na www.shopdls.ba vrijedi do isteka zaliha ili do završetka objave ponude. 

 Svaki korisnik PUD DLS d.o.o. online platforme samoincijativno za svoje potrebe  i na svoju odgovornost pristupa sadržajima dostupnim na stranici i samoincijativno prihvata uslove korištenja. 

Svaki vid zloupotrebe u cilju plagiranja sadržaja sa stranice,  kao i bilo kakvi hakerski napadi naPUD DLS d.o.o. internet stranicu izričito su zabranjeni. Svako zlonamjerno, nezakonito korištenje kao i ono koje se protivi uslovima korištenja stranice www.shopdls.ba smatrat će se kažnjivim djelom, i bit će predmetom tužbe. 

 Fotografije proizvoda u PUD DLS d.o.o. online trgovini mogu biti ilustrativne prirode i ne moraju odgovarati originalnom izgledu proizvoda. Detaljan opis i podaci o proizvodima na www.shopls.ba mogu sadržavati greške te su zbog toga podložni korekturama. 

Kompanija  PUD DLS d.o.o. će nastojati da pruži što tačnije informacije o proizvodima kao i da fotografije prozvoda budu što orginalnije. Kupac na PUD DLS d.o.o. online trgovini  na stranici www.shopdls.ba sam procjenjuje  tačnost informacija i samoicnijativno vrši kupovinu na svoju odgovornost. PUD DLS d.o.o. neće biti odgovoran za eventualnu štetu nastalu zbog toga što se kupac oslonio na informacije koje su date na stranici www.shopdls.ba 

 Kompanija PUD DLS je preuzela na sebe da će nastojati pružiti najbolju moguću uslugu. PUD DLS ne može garantovati da će svaka usluga i proizvod ogovarati Vašim potrebama, te da će biti bez greške. Ukoliko uočite neku od objektivnih grešaka molimo da se obratite našem timu za podršku na br. +38732 833 238 ili na e-mail adresu info@shopdls.ba  

 U dijelu stranice pogodnog za novosti i oglašavanje, sami oglašivači su odgovorni za materijale koje budu prezentirani kao i njihovu usklađenost sa Zakonom. PUD DLS d.o.o. se ograđuje od nepravilnosti i grešaka marketinških materijala oglašivača. 

 PUD DLS  nije odgovoran za svaku vrstu štete ili oštećenja opreme posjetitelja  prilikom posjete DLS online trgovini na stranici www.shopdls.ba.  Posjetitelj je sam odgovoran za štete ili nepravilnosti nastale bilo kakvom greškom, prekidom konekcije, brisanjem, zastojom u radu računara, računarskim virusom, neovlaštenim pristupom ili svakom drugom radnjom koja prethodi tome. 

 www.shopdls.ba je privatno vlasništvo čiji je posjednik kompanija PUD DLS d.o.o. Kakanj, IDB:4219090500003. Sva komunikacija koja se odvija putem ove stranice mora biti u skladu sa uslovima korištenja. Korisnicima i posjetiocima  ove stranice se zabranjuje da putem nje objavljuju ili prenose bilo kakve materijale i sadržaje koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, nezakoite materijale, ugrožavajuće, uvredljive, klevetničke, vulgarne  i svake one koji se na neki način smatraju nepoželjnim.  Posjetitelj stranice www.shopdls.ba ne smije koristiti stranicu u privatne svrhe za bilo koji vid oglašavanja u komercijalne i nekomercijalne svrhe. 

 Način prezentiranja proizvoda kao i oni sami koje je kompanija DLS prezentirala na www.shopdls.ba su pravo kompanije PUD DLS d.o.o Kakanj.i zaštičeni su autorskim pravom. Svako kopiranje, objavljivanje i daljnja distribucija istih bez prethodnog odobrenja firme PUD DLS d.o.o. je strogo zabranjena. 

 PUD DLS u bilo kojem trenutku može raskinuti saradnju sa bilo kojim korisnikom ukoliko smatra da ponašanje korisnika nije u skladu s uslovima korištenja, i da je neprihvatljivo. 

Definisani uslovi korištenja Internet stranice www.shopdls.ba propisuju pravila za njezine posjetitelje i kupce. Korištenjem stranice www.shopdls.ba krajnji kupci prihvataju i saglasni su sa uslovima korištenja iste. Pravo korištenja stranice www.shopdls.ba je osobno pravo svakog Internet korisnika i ne može se prenositi na druge osobe niti je moguće prijaviti druga fizička ili pravna lica.  Ukoliko se korisnik ne slaže sa uslovima i pravilima korištenja ove stranice, treba da izbjegne i da se suzdrži od iste. 

 PUD DLS u bilo kojem trenutku i to bez prethodne najave korisnicima, ukoliko to bude smatrao neophodnim, može izbrisati određeni dio uslova, ili redefinisati određeni dio ukoliko bude potrebno. Zbog toga savjetujemo posjetitelje ove stranice da povremeno ponovo pročitaju uslove korištenja kako bi uvijek na vrijeme bili informisani o eventualnim promjenama na stranici. Nastavak korištenja stranice smatra se da se korisnik slaže sa svim uslovima korištenja kao i promjenama. 

Krajnji korisnik se slaže da je korištenje Internet stranice www.shopdls.ba isključivo na njegovu odgovornost kao i da PUD DLS ne garantuje za posljedice koje mogu nastati upotrebom stranice ili za tačnost ili pouzdanost informacija. 

Za sve upite, pitanja, sugestije, dodatne informacije naš tim za podršku vam stoji na raspolaganju. Možete nas kontaktirati putem info linije na broj:  387 32 833 238 ili na e-mail adresu info@shopdls.ba 

SIGURNOST I ODREDBE

S obzirom na postojanu tendenciju da sama kupovina preko interneta zna izazivati kod posjetitelja online trgovine i krajnjih kupaca neki vid nepovjerenja i nesigurnosti PUD DLS i Shopdls.ba vam pružaju mogućnost interakcije prije same kupovine  kojoj će se do kraja s obzirom na okolnosti i odredbe definisati svaki detalj. 

 Zbog personalne prirode proizvoda koje je DLS prezentirao na online trgovini na stranici www.shopdls.ba   oni se rade po narudžbi kojoj prethodi interakcija od upoznavanja potencijalnog klijenta sa početnim vizualom datog proizvoda do same izrade. 

Uposleni na tom dijelu se svojom odgovornošću obavezuju na maksimalnu posvećenost u čitavom procesu kupovine. Od same narudže preko izrade do plasiranja proizvoda do krajnjeg kupca. 

DLS i Shopdls.ba se identitetom firme obavezuju na svaki vid sigurnog poslovanja između posrednih i neposrednih klijenta ili kupaca. 

PUD DLS i SHOPDLS.BA poduzima sve mjere predostrožnosti u cilju zaštite ličnih podataka o posjetiocu, poslovnom saradniku ili kupcu. Svi podaci koje posjetitelj ili krajnji kupac unose u obrazac za registraciju ili prilikom same kupovine (poput: ličnih podataka, adrese i sl.) su zaštićeni i šifrirani. 

 PUD DLS ozbiljno shvata zaštitu ličnih podataka i prilikom razmjene iste pridržava se Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.  

 Svi podaci se koriste samo u zadane svrhe u cilju pružanja što kvalitetnije i efikasnije usluge. 

Neke od tih informacija se prikupljaju i koriste u informativne svrhe statističkog karaktera, analize i ni u kom slučaju nisu predmetom bilo kakve zloupotrebe u svrhe dijeljenja ili bilo koje druge svrhe. 

 Informacije koje se prikupljaju dostupne su isključivo odgovornim osobama, uposlenici PUD DLS-a određenim za to i koriste ih kako bi obavljali svoj posao i pružili što efikasniju uslugu. 

Spomenuti uposlenici u PUD DLS-u koji imaju pristup datim informacijama odgovorni su za poštivanje Zakona o zaštiti ličnih podataka i obavezuju se da date informacije neće koristiti u druge svrhe. 

SHOPDLS.BA će od korisnika tražiti pristupne informacije poput imena i e-mail adrese ukoliko korisnik želi da se prijavi na Shopdls.ba newsletter. 

shopdls.ba koristi tzv. Kolačiće ili Cookies u svrhu unaprjeđivanja usluge posjetiocima i krajnjim klijenitima DLS online trgovine. Njihova svrha je da skupljaju određene informacije i da čuvaju određene datoteke tekstualnog karaktera na vašem uređaju. Kolčići ne sadrže lične podatke određene osobe niti se putem njih može doći do njih. Klikom da pristajete na uključivanje kolačića na vašem Internet pretraživaću ne čini nikakvu štetu vašem uređaju i ne sadrži nikakve zlonamjerne namjere, aplikacije niti viruse. 

 Kolačići skupljaju informacije poput podataka i broju posjeta na određenim sajtovima. 

 

Shopdls.ba koristi IP adrese u svrhu informisanja o obrade podataka o proizvodima koje korisnici pretražuju i kupuju. 

Kao i kolačići IP adresa nije vezana za lične podatke korisnika i krajnjih kupaca niti je moguće izvrštiti identifikovanje osobe.  Shopdls se obavezuje na strogo čuvanje podataka i dostupnost samo uposlenicima DLS određenim na tim poslovnim zadacima kojim su ti podaci potrebni za što kvalitetniji rad i kvalitetnije pružanje usluge.