Izrada plakata

Izrada plakata je usluga koju DLS d.o.o nudi u svom programu poslovanja. Plakat je pojednostavljen papir sa štampanim sadržajem na jednoj strani (jednostrano). Plakati su reklamni materijal koji se koristi prilikom promocije određenih dešavanja, koncerata, susreta, sajmova ili izrada plakata za školu. Plakati se izrađuju u različitim formatima i vrstama papira na različitim gramažama. Tako da postoje plakati većih dimenzija kao na primjer bilbordi, plakati koji se izrađuju na specijalizovanim papirima (citylight, blue back, pvc), ali i plakati standardnih dimenzija. Plakati kao reklamni materijal su namijenjeni za prenošenje konciznih i jasnih poruka sa naglaskom na održavanje određenog događaja, susreta, koncerta i sl.

Štampa plakata

Plakati se štampaju na različitim gramžama i vrstama papira zavisno od veličine plakata i njegove namijene. U ponudi imamo sve vrste plakata od standardnih dimenzija (A0, A1, A2 ili B0, B1, B2), do plakata velikih dimenzija takozvanih bilborda, ali također nudimo i plakate koji se štampaju na specijalizovanimn papirima takozvani citylight plakati.

VRSTE PLAKATA:

Plakati formata A – dimenzije

  • A2 – 420 x 594 mm
  • A1 – 841 x 594 mm
  • A0 – 840 x 1180 mm

Plakati formata B – dimenzije

  • B2 – 500 x 700 mm
  • B1 – 700 x 1000 mm
  • B0 – 1000 x 1400 mm

Jumbo plakati Bilbordi – dimenzije

  • 5,04 x 2,38 m
  • 4,00 x 3,00 m

City light plakat – dimenzije

  • 118,5 x 175 cm

Dizajn plakata

Dizajn plakata i grafička priprema su od velike važnosti, zbog same uloge plakata u reklamiranju. Dizajn plakata mora biti inovativan i insipirativan, kako bi zavrijedio pažnju prolaznika, koji u većini slučajeva, s obzirom na mjesta namijenjena za postavljanje plakata, prolaze automobilima, dizajn plakata mora biti osmišljen tako da animira prolaznike na sam njegov sadržaj kako bi se poruka o Vama, vašoj firmi, brendu ili poruci koju prenostite, postigla što veći efekat.

Dizajn i grafička priprema

Kompanija DLS d.o.o osim izrade plakata, nudi vam na raspolaganje svoj grafički servis koji će Vam obezbjediti kvalitetan i dobro osmišljen dizajn plakata. Za više kliknite Ovdje

DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Izrada plakata bih

Prikaži sve 4 rezultate

Citylight plakat

Citylight plakat su popularni zbog svoje upadljivosti. Štampaju se na posebne papire i filmove. Montiraju se na već postojeće reklamne panoe. City light plakati su reklamni materijali koji za razliku od ostalih plakata, obzirom da kako im samo ime kaže, spadaju u svjetleće reklame, čime se postiže da sadržaj kojeg reklamirate bude dostupan i upadljiv kako tokom dana, tako i tokom noći.
Materijal: City Light Standard papir Dimenzije: 118,5 x 175cm

citylight plakat

Vratite se na SHOP
DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor. Izrada bilborda bih...

Izrada bilborda

Izrada bilborda zahtjeva mogućnost štampanja velikih formata na ploterskim štamparskim mašinama. Izrada bilborda se radi na različitim vrstama materijala. Na primjer izrada bilborda koji treba da stoji na mjestu za oglašavanje manje od tri mjeseca se radi na standardizovanom blue-back 100-110 gr/m2 papiru, koji je slabije kvalitete i njegov rok trajanja je ograničen na tri mjeseca. Dok se izrada bilborda koji treba da bude postavljen na duži vremenski period radi na PVC foliji, i tada je rok trajanja bilborda mnogo duži i do 1 godine.

Dizajn bilborda

Dizajn bilborda prije same izrade bilborda, je također od ključnog značaja, obzirom na namjenu bilborda, kao reklamnog materijala, koji po svojoj ulozi spada u indirektan vid marketing i postavlja se na mjestima svojstvenim za veliku akumulaciju ljudi poput saobraćajnica, glavnih ulica, autoputeva i sličnih mjesta sa velikom koncentracijom ljudi. Namjena bilborda jeste da svojim dizajnom animira i izreklamira sadržaj koji se printa na bilbord, tako da privuče pažnju što većeg broja prolaznika. Dizajn i sadržaj bilborda mora, kako tekstualno, tako i vizuelno, biti koncizan sa pažljivo odabranom kombinacijom boja čija psihologija prati sam tekst i prirodu sadržaja koji se reklamira. Obzirom da se u većini slučajeva na mjestima namjenjenim za postavljanje bilborda nalazi veći broj konstrukcija na koje se postavljaju drugi bilbordi, kako bi se vaš bilbord istakao od drugih i nikako ne utonuo u monotoniju, dizajn bilborda zahtjeva iskustvo grafičkih stručnjaka koji će osmisliti najbolja grafička idejna rješenja u skladu sa prirodom i namjenom sadržaja kojeg reklamirate.

Vrste bilborda

Dimenzije: -5,04 x 2,38 m -4,00 x 3,00 m Materijal na koji se štampaju bilbordi: -blue back ili PVC folija

Izrada bilborda bih

Vratite se na SHOP
DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor. Izrada bilborda bih...

Štampa plakata

Štampa plakata se radi na različitim vrstama papira u različitim dimenzijama. Plakati su reklamni materijal za kojeg se kompanije, udruženja ili klubovi odlučuju onda kada žele da naglase određeni dogoađaj, dešavanje, koncert, susret ili novi proizvod koji slijedi u narednom periodu. Plakati moraju biti odštampani sa kvalittenim i dobro oslišljenim dizajnom kako bi privukli pažnju prolaznikai animirali željenu publiku. Štampa plakata mora biti kvalitetna obzirom da su plakati konstantno izloženi smjenama različitih vremenskih uslova, te zbog toga plakat treba da se što duže održi u orginalnom izdanju na mjestu kojem je postavljen.
PLAKATI FORMATA B Plakati ovih dimenzija su najzastupljeniji formati na tržištu, a namijenjeni su prenošenje jasnih poruka zbog njihove veličine i mogućnosti orginalnog grafičkog oblikovanja. Plakati B formata su idealni kada želimo da naglasimo određeni susret, dešavanje, koncert i sl. Plakati ove vrste se štampaju na standardizovanom 100 gr/m2 papiru ua tri različite veličine. Dimenzije plakata: B2 - 500 x 700 mm B1 - 700 x 1000 mm B0 - 1000 x 1400 mm

Štampa plakata

Vratite se na SHOP DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampa plakata bih

Štampa postera

Štampa postera se radi u tri različite dimenzije ili formata A0, A1, A0. Posteri spadaju u indirektni vid reklamiranja i predviđeni su za postavljanje na javnim mjestima, kako bi se sadržaj postera i njegova poruka proširile u javnosti. Zbog toga štampa postera mora biti kvalitetna kako bi poster što duže trajao, odnosno reklama vaše firme, pruke ili sadržaja kojeg reklamirate na javnom mjestu. Pored same štampe postera veoma je bitno izabrati i odgovarajuću loakcijju na koju će se postavljati posteri. Pored kvalitete štampe i aekvatne lokacije, kako bi uloga postera dobila svoj puni značčaj, veoma je bitan dobro osmišljen dizajn sa pravilnim odabirom boja i odgovrajućom tekstualnom porukom koja prije sve mora biti koncizna, jezgrovita i pragmatična. kompaniaj DLS d.o.o pored kvalitetne štampe postera i besplatnog savjetovanja o lokaciji postavljanaj postera, nudi i usluge grafičkog dizajna postera, idejna rješenja koja će naći put do vaše ciljane grupe kojoj se obraćate. Za više kliknite Ovdje
PLAKATI FORMATA A Plakati dimenzija A su također zastupljeni kada je riječ o reklamnom materijalu ove vrste, za kojeg se odlučuju kompanije, udruženja, klubovi, zbog same prirode ovih plakata i mogućnošću graqičkog pozicioniranja velikog broja inforamacija. Plakati ovih dimenzija se štampaju u tri različite dimenzije. Dimenzije postera: A2 – 420 x 594 mm A1 – 841 x 594 mm A0 – 840 x 1180 mm

Štampa postera

Vratite se na SHOP DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampa postera bih