Štampa kataloga

Štampa kataloga je jako popularna početkom nove poslovne godine kada se žele predstaviti novi proizvodi ili usluge, kao i kada se želi osvježiti sam dizajn kataloga od prethodne godine. Katalozi su praktični kada želimo da grafički predstavimo asortiman proizvoda ili usluga za novu godinu poslovanja za koju se prethodno pripremamo.

Izrada kataloga

Izrada kataloga se radi na ofset mašinama kada želimo da izrađujemo veći tiraž  kataloga, a kada se izrađuje manji tiraž  kataloga tada se štampaju na digitalnim mašinama. katalozi se izrađuju na različitim gramažama papira. Katalozi kojim želimo da predstavimo proizvode za koje su važne fotografije s eizrađuju na specijalizovanim ili 135-180 gr/m2 Kunsdruck papirima, a kada izrađujemo kataloge u kojim predstavljamo proizvode čiji je sadržaj bitnjji od samog izgleda tada se izrađuju na offset papirima jer su slabijeg kvaliteta.

Korice kataloga

Korice kataloga se izrađuju na 350-500 gr/m2 Kunsdruck Papiru ili kartonu sa mogućnošću plastifikacije ili UV lakiranja. Katalozi se uvezuju sa više različitih vrsta knjižnih uvezivanja poput: klemanjem, mekim uvezom ili tvrdim uvezom.

Dizajn kataloga

Dizajn kataloga i tehnička priprema je od izuzetne važnosti, prije same štampe kataloga, zbog toga što je katalog namijenjen da služi u svrhe prezentacije vaših proizvoda ili usluga tokom cijele godine, za koje ste se vi prethodno odlučili i pravili psolovne planove. Prije same štampe kataloga je neophodna temeljna i opsežna priprema kako bi se katalog grafički uredio i odgovorio svojoj svrsi. Katalog svojim izgledom mora da bude atraktivan, zanimljiv, a nikako dosadan i monoton kako bi animirao publiku i postigao željeni rezulat.

Prijevod kataloga

Kompanija DLS d.o.o Vam mogućnost prezentacije vaših proizvoda i usluga na tri strana jezika. Također pored atraktivnog dizajna kataloga i kvalitetne štampe kataloga, često se kao potreba javlja da vaše proizvode i usluge želite predstaviti na nekom od svjetskih jezika kako biste olakšali prezentovanje vaše firme svojim poslovnim partnerima iz cijelog svijeta.

VRSTE KATALOGA:

  • Katalog A4 (210 x 297 cm)
  • Kataloga A5 (148 x 210 cm)
  • Kataloga A6 (105 x 148 cm)
  • Katalog Landscape

DIZAJN I TEHNIČKA PRIPREMA KATALOGA

Kompanija DLS d.o.o pored same izrade kataloga nudi i dizajn i tehničku pripremu samih kataloga, ali i fotografisanje proizvoda. Za više detalja posjetite:  Klikni za više

DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampa kataloga bih

Prikaži sve 3 rezultate

Štampanje kataloga

Brošure i katalozi su praktični ukoliko želimo da prezentiramo više usluga ili proizvoda, te da ih detaljno opišemo. Katalozi/brošure do 24 stranice se uvezuju klamanjem/heftanjem, a preko 24  stranice mogu se uvezivati i mekim/tvrdim uvezom. Korice mogu biti izrađene i od 350 g/m2 i tada postoji mogućnost matt/gloss plasifikacije.
Minimalna narudžba: 20 kom Cijene ovog proizvoda se određuju na osnovu specifikacija papira i vrste štampe. Ispod proizvoda pronaći će te obrazac na koji možete poslati upit. Vrsta papira:  150 g/m2 + 350 g/m2 Dimenzije: 105x148 Mogućnosti: 8 stranica   (4 stranice bloka  + 4 stranice korice) 12 stranica (8 stranice bloka + 4 stranice korice) 16 stranica (12 stranice bloka + 4 stranice korice) 20 stranica (16 stranice bloka + 4 stranice korice) 24 stranica (20 stranice bloka + 4 stranice korice) Itd...

Štampanje kataloga A6

Vratite se na SHOP
DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampanje kataloga bih

Štampanje kataloga A4

Brošure i katalozi su praktični ukoliko želimo da prezentiramo više usluga ili proizvoda, te da ih detaljno opišemo. Katalozi/brošure do 24 stranice se uvezuju klamanjem/heftanjem, a preko 24  stranice mogu se uvezivati i mekim/tvrdim uvezom. Korice mogu biti izrađene i od 350 g/m2 i tada postoji mogućnost matt/gloss plasifikacije.
Vrsta papira:  150 g/m2 + 350 g/m2 Dimenzije: 210x297 Mogućnosti: 8 stranica   (4 stranice bloka  + 4 stranice korice) 12 stranica (8 stranice bloka + 4 stranice korice) 16 stranica (12 stranice bloka + 4 stranice korice) 20 stranica (16 stranice bloka + 4 stranice korice) 24 stranica (20 stranice bloka + 4 stranice korice) Itd...

Štampanje kataloga A4

Vratite se na SHOP
DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampanje kataloga bih

Štampanje kataloga A5

Brošure i katalozi su praktični ukoliko želimo da prezentiramo više usluga ili proizvoda, te da ih detaljno opišemo. Katalozi/brošure do 24 stranice se uvezuju klamanjem/heftanjem, a preko 24  stranice mogu se uvezivati i mekim/tvrdim uvezom. Korice mogu biti izrađene i od 350 g/m2 i tada postoji mogućnost matt/gloss plasifikacije.
Vrsta papira:  150 g/m2 + 350 g/m2 Dimenzije: 210 x 148 Mogućnosti: 8 stranica   (4 stranice bloka  + 4 stranice korice) 12 stranica (8 stranice bloka + 4 stranice korice) 16 stranica (12 stranice bloka + 4 stranice korice) 20 stranica (16 stranice bloka + 4 stranice korice) 24 stranica (20 stranice bloka + 4 stranice korice) Itd...

Štampanje kataloga A5

Vratite se na SHOP
DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampanje kataloga bih