Štampanje letaka

Štampanje letaka je usluga koju Kompanija DLS d.o.o nudi u svom programu poslovanja. Štampa letaka je jedan od najpopularnijih reklamnih materijala za kojeg se odlučuju kompanije. Letak kao reklamni materijal spada u vid direktnog marketinga. Najčešće se koristi  u svrhu reklamiranja posebnih ponuda  ili specijalnih prilika, mjesečnih kampanja, kao i prilikom reklamiranja novih proizvoda ili usluga na tržštu. S obzirom da se za jako prihvatljivu cijenu može izraditi veliki broj letaka, zahvalan je i prilikom oglašavanja novih firmi na tržištu.

Izrada letaka

Izrada letaka se radi na različitim štamparskim mašinama zavisno od količine tiraža koji se želi printati. Letci u većim količinama se izrađuju na ofset mašinama, dok je manji broj letaka izrađuje na digitalnim štamparskim mašinama. Letci se izrađuju na različitim gramažama i vrstama papira, kao na primjer izrada letaka na 135 gr/m2 papiru ili 150 gr/m2 papiru, ali se također mogu izrađivati i na 80 gr/m2 ili 100 gr/m2 kopir papiru u crno-bijeloj ili Color varijanti. Također letci se mogu štampati jednostrano ili obostrano u različitim formatima papira (A4, A5, A6)

Vrste letaka

Najpopularinije vrste letaka se štampaju na tri različita formata papira. Najpopularniji format štampanja letaka je A5 (jednostrano ili obostrano). Također popularan format letka je i A4 presavijen na 2 mjesta, poznatiji kao afiša ili brošura. Manje zastupljen format letka, ali ne tako nezahvalan obzirom na njegovu cijenu je format A6.

VELIČINE FORMATA

  • A4 – 210 x 297 mm
  • A5 – 148 x 210 mm
  • A6 – 148 x 105 mm

Dizajn letaka

Dizajn letaka je od izuzetne važnosti s obzirom da letak ima za cilj da u kratkom vremenskom periodu, poruku i reklamni sadržaj, prenese do što većeg broja ljudi, kao i da ih animira na željenu akciju.

Grafički dizajn letaka

Grafički dizajn letaka i priprema za štampu je posao stručnjaka, tj. grafičkih dizajnera, koji će naći prikladna grafička idejna rješenja, gdje će kombinacijom palete boja, tekstualni format i vaš vizuelni identitet kojim se predstavljate, biti u koheziji i komunicirati jasnu poruku. kompanija DLS d.o.o pored izrade i štampe letaka nudi i usluge grafičkog dizajna letaka. Za više kliknite Ovdje

DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampanje letaka bih

Prikaži sve 5 rezultate

Izrada letaka

Izrada letaka se radi na različitim vrstama i gramažama papira. Kompanija DLS d.o.o nudi izradu letaka u većim i manjim tiražima. Veči tiraž letaka se radi na ofset štamparskim mašinama, dok se manji tiraž letaka radi na digitalnim štamparskim mašinama. Letke izrađujemo na 135 gr/m2 papiru, 150 gr/m2 papiru, ofset papiru ili na specijalnim papirima u različitim veličinama i formatima. Najpopularniji format letaka je format A5 koji se štampa jednostrano ili obostrano. Također popularan format letka je A4 koji se presavija na dva mjesta, poznatiji kao afiša, a zahvalan je zbog toga što se može pozicionirati veliki broj informacija. A6 format letka je manje zastupljen na našem tržištu i često ga kompanije izbjegavaju zbog njegove veličine, ali cjenovno je najprihvatljiviji format letka. Izrada letaka cijena u nastavku...

Cijena izrade letaka

Cijena izrade letaka se formira na sonovu želje količine koju želimo da štampamo. Važno je da u konsultaciji sa našim osobljem iznesete svoje ciljeve, a oni će Vas rado posavjetovati koja je to količina koja bi zadovoljila vaše potrebe oglašavanja i reklamiranja. Cijena izrade letaka u većim količinama se radi na ofset mašinama i tada je cijena letaka mnogo prihvatljiva, u odnosu na to kada želimo da printamo manji broj letaka, jer tada cijena izrade letaka na digitalnim mašinama podrazumjeva manji tiraž i veću cijenu.
Minimalna narudžba: 100 kom Cijene ovog proizvoda se određuju na osnovu specifikacija papira i vrste štampe. Ispod proizvoda pronaći će te obrazac na koji možete poslati upit. Vrste i gramaže papira:  135 g/m2 - 150 gr/m2 - Ofset papir - Specijalizovani papir Vrsta štampe: ofset ili digitalna Mogućnosti: Jednostrano ili obostrano Vrste letaka:
  • A4 - 210 x 297 mm
  • A5 - 148 x 210 mm
  • A6 - 148 x 105 mm

Izrada letaka cijena

Vratite se na SHOP
DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Izrada letaka bih

Štampa letaka A4

Popularan format letka koji i više nego zadovoljava potrebe oglašavanja. Svojom veličinom ostavlja mogućnost pozicioniranja velikog broja informacija.
Minimalna narudžba: 100 kom Cijene ovog proizvoda se određuju na osnovu specifikacija papira i vrste štampe. Ispod proizvoda pronaći će te obrazac na koji možete poslati upit. Vrsta papira:  150 g/m2 Vrsta štampe: ofset ili digitalna Mogućnosti: Jednostrano ili obostrano

Štampa letaka

Vratite se na SHOP
DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampa letaka bih

Štampa letaka A5

Najpopularniji format letka, koji zadovoljava sve potrebe ovog načina oglašavanja. Veličinom dozvoljava veliki broj informacija koje se mogu pozicionirati na isti.
Minimalna narudžba: 100 kom Cijene ovog proizvoda se određuju na osnovu specifikacija papira i vrste štampe. Ispod proizvoda pronaći će te obrazac na koji možete poslati upit. Vrsta papira:  135 g/m2 Vrsta štampe: ofset ili digitalna Mogućnosti: Jednostrano ili obostrano

Štampa letaka

Vratite se na SHOP
DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampa letaka bih

Štampa letaka A6

Manje zastupljen na tržištu i ne spada u popularne formate, ali je dosta isplatljiviji i zadovoljava potrebe oglašavanja. Mogućnost štampe jednostrano i obostrano.
Minimalna narudžba: 100 kom Cijene ovog proizvoda se određuju na osnovu specifikacija papira i vrste štampe. Ispod proizvoda pronaći će te obrazac na koji možete poslati upit. Vrsta papira:  135 g/m2 Vrsta štampe: ofset ili digitalna Mogućnosti: Jednostrano ili obostrano Dimenzije: 148x210

Štampa letaka

Vratite se na SHOP
DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampa letaka bih

Štampanje Afiša

Popularan format letka poznat kao afiša. Mogućnost presavijanja na dva mjesta, čime se dobija izgled manje brošure koja je upotrebljivija u praksi nego sam letak A4.
Minimalna narudžba: 100 kom Cijene ovog proizvoda se određuju na osnovu specifikacija papira i vrste štampe. Ispod proizvoda pronaći će te obrazac na koji možete poslati upit. Vrsta papira:  150 g/m2 Vrsta štampe: ofset ili digitalna Mogućnosti: Obostrano

Štampanje afiša

Vratite se na SHOP
DOSTUPNOST: Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Visoko, Zenica, Zvornik, ŽiviniceBanja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Čapljina, Derventa, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Livno, Ljubuški, Mostar, Prijedor, Štampanje afiša bih